11:54 ICT Thứ bảy, 22/07/2017

TRƯỜNG THPT GIAO THỦY C * ĐỊA CHỈ : XÓM 05 - HỒNG THUẬN - GIAO THỦY - NAM ĐỊNH * TEL : 03503.742.071 - 03503.742.046


Trang nhất » Tin Tức » DANH SÁCH HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2016 - 2017

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2016 - 2017

Danh sách học sinh năm học 2016 - 2017

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2016 - 2017 (Đầu năm)

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2016 - 2017 (Đầu năm)

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2016 - 2017 (Đầu năm)

DANH SÁCH HỌC SINH HKI NĂM HỌC 2015 - 2016

DANH SÁCH HỌC SINH HKI NĂM HỌC 2015 - 2016

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2015 - 2016

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2015 - 2016

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2015 - 2016

DANH SÁCH ĐIỀU TRA  PHỔ CẬP GIÁO DỤC 2015 (KHỐI 10)

DANH SÁCH ĐIỀU TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC 2015 (KHỐI 10)

Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm khối 10 tải danh sách về máy và chỉnh sửa, bổ sung các thông tin của học sinh lớp mình.

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2015 - 2016 (TẠM THỜI)

Các thầy cô giáo có thể tải danh sách học sinh tạm thời của năm học 2015 - 2016 ở dươi đây.

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2014 - 2015

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2014 - 2015

Danh sách học sinh năm học 2014 - 2015

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC  2013 - 2014

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2013 - 2014

Mời các thầy cô tải bộ danh sách học sinh năm học 2013 -2014 ở dưới đây hoặc ở Menu " Dowload".

Danh sách học sinh khối 12 năm học 2012 - 2013

Danh sách học sinh khối 12 năm học 2012 - 2013

Danh sách học sinh khối 12 năm học 2012 - 2013

Danh sách học sinh khối 11 năm học 2012 - 2013

Danh sách học sinh khối 11 năm học 2012 - 2013

Danh sách học sinh khối 11 năm học 2012 - 2013

Danh sách học sinh khối 10 năm học 2012 - 2013

Danh sách học sinh khối 10 năm học 2012 - 2013

Danh sách học sinh khối 10 năm học 2012 - 2013

 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT GIAO THỦY C

        Trường THPT Giao Thủy C được thành lập tháng 08/2000 trên cơ sở là phân hiệu của trường THPT Giao Thủy, đóng trên địa bàn xóm 5, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, chủ yếu thu hút số học sinh thuộc địa bàn dân cư cụm Ba Lạt. Kinh tế vùng miền còn khó khăn, số học sinh trong...