01:24 ICT Chủ nhật, 24/09/2017

TRƯỜNG THPT GIAO THỦY C * ĐỊA CHỈ : XÓM 05 - HỒNG THUẬN - GIAO THỦY - NAM ĐỊNH * TEL : 02283.742.046


Giới thiệu

HUYỆN GIAO THỦY

Giao Thủy là huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Nam Định, nơi sông Hồng đổ ra biển qua cửa Ba Lạt. Trải qua mấy trăm năm, mảnh đất này đã được hình thành từ phù sa mầu mỡ của sông Hồng và dưới bàn tay lao động cần cù, sáng tạo của bao thế hệ người dân Giao Thủy cùng với lòng quả cảm, kiên cường...

Đăng nhập

Trang nhất » Tin Tức » THỜI KHÓA BIỂU

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 08_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 08_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 08_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 07_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 07_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 07_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 06_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 06_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 06_HK II. Thực hiện 01 tuần (Tuần 31)

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 05_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 05_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 05_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 04_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 04_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 04_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 03_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 03_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 02_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 02_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 02_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 01_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 01_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 01_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 01_HK II

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 8_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 8_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 7_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 7_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 6_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 6_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 6_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017 LẦN 6_HK I THỰC HIỆN 02 TUẦN (TUẦN 12, 13), BẮT ĐẦU TỪ 07/11/2016

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 5_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 5_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 5_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 4_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 4_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 4_HK I thực hiện từ ngày 03 tháng 10 năm 2016.

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 3_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 3_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 3_HK I THỰC HIỆN 1 TUẦN (TUẦN 6)

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 1_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 1_HK I

TKB NĂM HỌC 2016 - 2017: LẦN 1_HK I

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 (LẦN 07)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 (LẦN 07)

Thời khóa biểu hoạc kỳ II năm học 2015 - 2016 (Lần 7_Lần cuối cùng).

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 (LẦN 06)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 (LẦN 06)

Thời khóa biểu lần 06: thực hiện trong 04 tuần (từ tuần 33 đến hết tuần 36). Bắt đầu thực hiện từ ngày 04 tháng 04 năm 2016

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 (LẦN 5)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 (LẦN 5)

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015 - 2016 lần 5 thực hiện từ tuần 27 đến hết tuần 32.

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 (LẦN 04)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 (LẦN 04)

Thời khóa biểu học kỳ II, lần 4 thực hiện trong tuần 26 (sau tết Âm lịch) bắt đầu từ 15/02/2016

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 (LẦN 03)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 (LẦN 03)

Thời khóa biểu học kỳ II_lần 3: Thực hiện 4 ngày tuần 24 (trước khi nghỉ tết ÂL), từ ngày 01/02/2016


Các tin khác